Rozdział 7: Wersety 1-15

Rozdział 7: „Doskonałość radosnego wysiłku”. Część serii nauk o Śantidewie Przewodnik po drodze życia Bodhisattwy, zorganizowane przez Marketing Czystej Krainy, Singapur.

  • Tło tekstu i Shantideva
  • Znajdowanie radości w tym, co cnotliwe
  • Trzy rodzaje lenistwa, które przeszkadzają w radosnym wysiłku
  • Uznanie naszej śmiertelności motywuje nas do praktykowania Dharmy
  • Znaczenie praktykowania, póki mamy okazję
  • Wkładanie wysiłku w tworzenie przyczyn realizacji

Rozdział 7: Wersety 1-15 (pobieranie)

http://www.youtu.be/3Nqk9Fn3Syc

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.