Grudnia 28, 2016

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Stephen słucha nauki i uśmiecha się.
O schronieniu i bodhiczitcie

Samoakceptacja

Uczeń rozważa połączenie z własnym doświadczeniem w celu rozwinięcia współczucia dla innych.

Zobacz post