Grudnia 11, 2016

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czcigodny Chodron i Ven. Społeczność plemiennej wioski Damcho i Borneo.
Krótkie rekolekcje dobrej karmy

Koło karmicznych działań i skutków

Komentarz do wybranych wersetów z poematu ćwiczącego myśl „Koło ostrych broni” z…

Zobacz post
Zbliżenie człowieka patrząc przez okno.
O nietrwałości

Śmierć mojego ojca

Student zastanawia się nad śmiercią swojego sędziwego ojca.

Zobacz post
Czcigodny Chodron i Ven. Społeczność plemiennej wioski Damcho i Borneo.
Krótkie rekolekcje dobrej karmy

Stosowanie nauk o karmie w naszym życiu

Jak zastosować nauki o karmie w codziennym życiu, aby zaangażować się w konstruktywne działania…

Zobacz post