Grudnia 5, 2016

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 7: Wersety 1-15

Radosny wysiłek — rozkoszowanie się cnotliwymi czynnościami — jest potężnym antidotum na trzy rodzaje lenistwa…

Zobacz post