Grudnia 4, 2016

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czcigodne nauczanie w KMSPKS.
Mądrość w miejscu pracy

Ćwiczenie współczucia w pomaganiu zawodom: Budd...

W jaki sposób nauki buddyjskie mogą być wykorzystywane przez osoby wykonujące zawody pomagające w kultywowaniu…

Zobacz post
Nie wierz we wszystko, co myślisz

Przekształcanie przywiązania i wrogości

Czcigodny Thubten Tarpa naucza o przywiązaniu, niechęci, hojności i etycznym postępowaniu.

Zobacz post