Nakazy i nieszczęścia

Nakazy i nieszczęścia

Część serii nauk podanych podczas Opactwo Sravasti roczny Odkrywanie życia monastycznego program w 2016 r.

  • Wskazania i jak oczyszczać występki?
  • Wracając do dwóch ostatnich korzyści płynących z ustanowienia zasady
  • Podstawowy cel święceń
  • Pytania i odpowiedzi
    • Jak łaskawie przyjąć pomoc
    • Zdobywanie stopnia gesze
    • Przygotowanie finansowe do święceń

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.