Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Rozdział 3: Wersety 287-293

Rozdział 3: Wersety 287-293

Rozdział 3: Zbiory dla Przebudzenia. Część serii rozmów na temat Nagardżuny Cenna girlanda porad dla króla.

  • 25 szczególnych cech, które wynikają z gromadzenia zasług i mądrości, cyfry 7-18
  • Przekonanie w Dharmie jest przyczyną unikania ośmiu niewolnych stanów
  • Etyczne postępowanie jest główną przyczyną odrodzenia w górze
  • Jak szacunek prowadzi do zrozumienia znaczenia Dharmy
  • Medytując nad Dharmą jesteśmy w stanie zachować urzeczywistniona Dharma
  • Cztery praktyki, które podważają nasz zwykły sposób myślenia
  • Przyczyny sześciu superwiedzy

Drogocenna girlanda 59: Wersety 287-293 (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.