Czerwiec 28, 2016

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Praktykowanie demokracji

Harmonia po Brexicie

Odpowiedź na prośbę o słowa mądrości dotyczące podziału społecznego w Wielkiej Brytanii…

Zobacz post