17 maja 2016 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Młodzi ludzie wspólnie wyrabiają chleb w kuchni opactwa Sravasti.
Pamiętając Jedzenie

Nasza motywacja do jedzenia

Nowa seria wykładów „Pokarm dla przebudzenia” na temat buddyjskich perspektyw jedzenia.

Zobacz post