Jan 17, 2016

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Obraz Buddy Siakjamuniego.
Schronienie Ngöndro

Rekolekcje nyndro schronienia: pytania i odpowiedzi

Porady, jak podejść do odosobnienia, ustrukturyzować sesje medytacyjne, czynności między sesjami i pracę…

Zobacz post