Jan 7, 2016

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki w opactwie Sravasti

Recenzja „Precious Garland”: Quiz część 2 q...

Omówienie quizu, część 2, pytania 19-21, aby przejrzeć wersety z rozdziału 1. Wyjaśnienie…

Zobacz post