Grudnia 9, 2015

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 6: Wersety 127-134

Poświęcenie czasu i energii na transformację myśli zmienia sposób, w jaki postrzegamy trudne sytuacje i ludzi…

Zobacz post