Listopada 22, 2015

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Esencja ludzkiego życia

Poleganie na Dharmie

Jak Dharma jest naszym jedynym źródłem schronienia w chwili śmierci.

Zobacz post
Grupa ludzi na czuwaniu przy świecach.
Transformacja wojny i terroryzmu

W obliczu przemocy

Dwóch studentów odpowiada na ostatnie akty terroryzmu i ich następstwa.

Zobacz post