Listopada 16, 2015

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Transformacja wojny i terroryzmu

Zbyt cenny, by go stracić

Wezwanie do współczucia dla młodych sprawców aktów terrorystycznych we Francji.

Zobacz post