Listopada 15, 2015

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Buddyzm: jeden nauczyciel, wiele tradycji

Rozdział 5: Koncentracja: tradycja sanskrycka

Korzystne przygotowania, postawa i przedmioty do medytacji oraz pięć błędów, które utrudniają osiągnięcie…

Zobacz post
Buddyzm: jeden nauczyciel, wiele tradycji

Rozdział 5: Koncentracja: nauki palijskie

Osiem wyzwolenia medytacyjnego, które chwilowo tłumią nieszczęścia, oraz super-wiedzy i ich współczujący cel.

Zobacz post
Transformacja wojny i terroryzmu

Modlitwa za świat

Spojrzenie na zamachy w Paryżu w kontekście przemocy na całym świecie.

Zobacz post