Wychwalanie bodhiczitty

Wychwalanie bodhiczitty

Część serii nauk udzielonych podczas Rekolekcji Zielonej Tary w 2015 roku. Podczas tego odosobnienia Czcigodny Thubten Chodron nauczał z tekstu Drogocenna lampa na cześć Bodhicitty Khunu Rinpocze Tenzin Gyaltsen.

  • Wyjaśnienie punktów z nauk z poprzedniego dnia
  • Początek nauk o Khunu Lama Wersety Rinpocze na cześć bodhiczitta
  • Zrozumienie zalet Buddanauki, które motywują naszą ścieżkę
  • Cechy ucznia – inteligencja, bezstronność, zapał
  • Wykorzystanie potrójnej analizy do określenia słuszności nauczania

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.