Październik 31, 2015

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Grupa zakonników stojących pod flagami modlitewnymi.
Zachodnie buddyjskie zgromadzenia klasztorne

Wyzwania i radości życia monastycznego

Radowanie się w 21. Zachodnim Buddyjskim Zgromadzeniu Klasztornym, które było zorganizowane przez opactwo Sravasti na…

Zobacz post