Październik 12, 2015

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Esencja ludzkiego życia

Pustka i natura Buddy

Osiem cech Buddy wymienionych w Traktacie Maitrei o Wzniosłym Kontinuum.

Zobacz post