Przyjmowanie wskazań

Wykład wygłoszony podczas Opactwo Sravasti roczny Odkrywanie życia monastycznego program w 2015 r.

  • Praca z naszymi egocentrycznymi myślami, które nas napędzają przywiązanie do zatwierdzenia
  • Osiem rodzajów pratimoksza zasady
  • Połączenia pięć świeckich wskazań i jak je zachować
  • Pytania i odpowiedzi
    • W odniesieniu do duchowego mentora
    • Znaczenie święceń czasowych
    • Znaczenie bycia krajem centralnym

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.