Sierpnia 17, 2015

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Odkrywanie życia monastycznego 2015

Słowa porady

Rady dla zakonników i uzupełnienie komentarza do rozdziału etycznego postępowania w…

Zobacz post