Sierpnia 13, 2015

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Odkrywanie życia monastycznego 2015

Wspólnota monastyczna

Jak życie wspólnotowe jest integralną częścią szkolenia monastycznego. Wartość wspólnoty monastycznej i jak…

Zobacz post
Nauki w opactwie Sravasti

Rozdział 1: Wersety 39-44

Jak różne szkoły doktryn postulują, czym jest nirwana i jak prasangika madhjamikowie obalają twierdzenia…

Zobacz post