Sierpnia 8, 2015

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Odkrywanie życia monastycznego 2015

Przyjmowanie wskazań

Praca z naszym przywiązaniem do aprobaty poprzez przeciwdziałanie egocentrycznym myślom i różnym rodzajom…

Zobacz post