Czerwiec 1, 2015

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Okładka książki „Życie bez serca”.
Kultywowanie współczucia

Kultywowanie miłości i życzliwości

Rozmowa o pracy z przeszkadzającymi emocjami na podstawie książki „Życie z otwartym sercem”.

Zobacz post