Kwiecień 19, 2015

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nie wierz we wszystko, co myślisz

Kim jestem?

Badanie powierzchownego sposobu, w jaki nasze ja i rzeczy wydają się istnieć, aby dotrzeć do…

Zobacz post
Angażowanie się w czyny bodhisattwy

Praca w trudnych sytuacjach

Męstwo bycia obojętnym na krzywdę. Wersety 35-51 z rozdziału 6 „Zaangażowania…” Shantidevy

Zobacz post
Obraz zastępczy
Medytacja Bóstw

Medytacja o Buddzie po hiszpańsku

Wprowadzenie Wprowadzenie w języku hiszpańskim (pobierz) Medytacja o Buddzie Medytacja o Buddzie po hiszpańsku…

Zobacz post
Angażowanie się w czyny bodhisattwy

Zrozumienie gniewu

Siła praktykowania Dharmy. Wersety 22-34 z rozdziału 6 „Zaangażowania się w…” Shantidevy

Zobacz post