Kwiecień 11, 2015

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Obrzędy monastyczne

Ceremonia Kaṭhina 2015

Wyjaśnienie ceremonii kaṭhina, po której nastąpiła kierowana medytacja o radości.

Zobacz post