Mar 13, 2015

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Klejnoty Mądrości

Werset 79: Uwolnienie umysłu od przywiązania

O tym, jak przywiązanie do najbardziej trywialnych rzeczy wiąże nasz umysł z cykliczną egzystencją.

Zobacz post