Mar 2, 2015

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Mandziuśri Zimowe Rekolekcje 2015

Cztery marasy

Wyjaśniając cztery mary, które Yamantaka niszczy: nieszczęścia, skażone skupiska, śmierć i syna…

Zobacz post