Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Rozdział 14: Wersety 345-347

Rozdział 14: Wersety 345-347

Obalanie błędnych poglądów na nieodłączne istnienie zjawisk funkcjonalnych. Część serii rozmów na temat Czterysta zwrotek Aryadewy na drodze środkowej.

  • Odrzucanie nie-buddyjskich widoki nieodłącznej egzystencji
  • Odrzucenie wrodzonej egzystencji poprzez zastosowanie rozumowania, które neguje cztery możliwości – istnienie, nieistnienie, obie i żadne
  • Porównanie analogii węża i liny do skupisk i jaźni
  • Błędne postrzeganie kontinuum jako trwałego i złożonego jako prawdziwie istniejącego bytu

91 400 zwrotek Aryadewy: Wersety 345-347 (pobieranie)

http://www.youtu.be/DqI6oW3_MQg

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.