Jan 23, 2015

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Łatwa droga do podróży do wszechwiedzy

Rozwijanie zrównoważenia

Rozwijanie równej troski i troski o innych stanowi podstawę kultywowania bodhicitty.

Zobacz post
Drogocenna girlanda Nagardżuny

Nasze cele duchowe

Jak nasze cele duchowe można podzielić na aspiracje do osiągnięcia wysokiego statusu i…

Zobacz post
Strażacy komuś pomagają.
Strach, niepokój i inne emocje

Strach o świat

Niepokój o stan świata można złagodzić, zastanawiając się nad życzliwością…

Zobacz post