Jan 15, 2015

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Mandziuśri Zimowe Rekolekcje 2015

Kultywowanie mądrości

Porady, jak pielęgnować mądrość, aby przeciwdziałać naszym błędnym poglądom podczas odosobnienia.

Zobacz post
400 zwrotek Aryadewy

Analizując terrorystę

Zastosowanie ostatecznej analizy do zakwestionowania naszych przypuszczeń na temat tego, co sprawia, że ​​dana osoba jest terrorystą.

Zobacz post