Jan 12, 2015

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Mandziuśri Zimowe Rekolekcje 2015

Rzadkość odwrotu

Doceniając rzadkość i cenność posiadania zainteresowania i możliwości odbycia odosobnienia i upuszczania…

Zobacz post