Życie i nauki Buddy

Życie i nauki Buddy

Przemówienie wygłoszone w Fundacja Przyjaźni Dharmy w Seattle w stanie Waszyngton.

  • Odkrywanie, jak życie Budda jest rozumiany w tradycji sanskryckiej i palijskiej
  • Podobieństwa i różnice między podstawowymi naukami w różnych kanonach

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.

Więcej na ten temat