Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Rozdział 14: Odrzucanie skrajnych koncepcji

Wersety 326-331

Obalanie błędnych poglądów na nieodłączne istnienie zjawisk funkcjonalnych. Część serii rozmów na temat Czterysta zwrotek Aryadewy na drodze środkowej.

  • Udowodnienie, że rzeczy funkcjonalne są pozbawione wrodzonej egzystencji, ale istnieją w zależności od siebie
  • Obalanie nieodłącznie istniejących kompozytów poprzez analizę czterech sposobów ich istnienia
  • Wykorzystywanie rozumowań obalających wrodzoną egzystencję rzeczy do obalania wrodzonej jaźni

81 400 zwrotek Aryadewy: Wersety 326-331 (pobieranie)

http://www.youtu.be/tv4YVsVzVx0

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.