Październik 19, 2014

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Sylwetka osoby i ptak latający przed jasny różowy zachód słońca.
Angażowanie się w czyny bodhisattwy

Budząca radość

Jak generować radosny wysiłek niczym zbroja, unikać przygnębienia, przeciwdziałać lenistwu, zniechęceniu i znużeniu.

Zobacz post