Październik 12, 2014

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Sylwetka kobiety medytującej nad jeziorem, z zachodzącym słońcem w tle.
O przyjmowaniu choroby na ścieżkę

Pozytywne efekty praktyki Dharmy

Jak uczennica wykorzystała praktykę i medytację, aby pomóc jej przezwyciężyć ból i dyskomfort…

Zobacz post
Klejnoty Mądrości

Werset 65: Odpoczynek dla zmęczonego umysłu

O przeszkodach, które pojawiają się, gdy kultywujemy koncentrację i jak im przeciwdziałać…

Zobacz post