Październik 2, 2014

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Świeca ofiarowana małej figurce Czenreziga.
Czenrezig

Łączenie się ze współczuciem

Jak ważne jest przyznanie się do błędów i wyrządzonych krzywd z przeszłości, aby naprawdę…

Zobacz post
Obraz zastępczy
Dla młodych ludzi

Siedem wskazówek dotyczących szczęśliwego życia

Mądre rady, jak żyć szczęśliwszym życiem, ustalać priorytety i pielęgnować ekspansywną motywację oraz…

Zobacz post
400 zwrotek Aryadewy

Rozdziały 12-13: Wersety 299-301

Przywiązanie do tego, co znane, powoduje, że ludzie trzymają się błędnych poglądów.

Zobacz post
Klejnoty Mądrości

Werset 60: Czysta kraina radości

Najwyższy pokój wyzwolenia. Ponadto, co to znaczy ćwiczyć i poświęcać się odrodzeniu…

Zobacz post