Sierpnia 15, 2014

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Łatwa droga do podróży do wszechwiedzy

Niższe królestwa i przyjmowanie schronienia

Rozważanie możliwości niższych odrodzeń w celu ożywienia praktyki i pogłębienia schronienia. Jakości…

Zobacz post
Odkrywanie życia monastycznego 2014

Sześć harmonii sangha

Metody prowadzenia życia oparte na współpracy, jedności i prostocie we wspólnocie monastycznej.

Zobacz post