Lipiec 25, 2014

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Łatwa droga do podróży do wszechwiedzy

Rzadka i cenna okazja

Dlaczego cenne ludzkie odrodzenie jest niesamowitą szansą i rzadkim osiągnięciem. Rozważając…

Zobacz post
Klejnoty Mądrości

Werset 37: Ten, który jest najbardziej wyśmiewany

Ci, którzy tracą praktykę duchową po upadku z chwały, są wyśmiewani przez otaczających…

Zobacz post