Lipiec 18, 2014

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Łatwa droga do podróży do wszechwiedzy

Cenna okazja

Jak medytować nad ośmioma wolnościami i 10 fortunami cennego odrodzenia człowieka…

Zobacz post
Zamknij się na posągu Buddy.
Cztery prawdy dla Aryów

Cztery szlachetne prawdy

Przegląd, w jaki sposób możemy dążyć do przyniesienia korzyści sobie i innym w długim…

Zobacz post