Lipiec 10, 2014

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

400 zwrotek Aryadewy

Rozdział 11: Werset podsumowujący

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość odnoszą się do siebie jako przyczyna i skutek. Jak ciągłość…

Zobacz post
Klejnoty Mądrości

Werset 28: Pozbywanie się zapachu ciała

Trudno jest kwestionować błędne poglądy i założenia, które uważamy za oczywiste…

Zobacz post