Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Rozdział 10: Werset 247

Rozdział 10: Werset 247

Nauki z rozdziału 10 Aryadewy 400 zwrotek na drodze środkowej obalić naprawdę istniejące zjawiska, jak również jaźń.

  • Rzeczy są nietrwałe, ale nie znikają
  • Istnieje ciągłość rzeczy i umysłu, który trwa
  • Nie ma „kleju” trwałości, który łączy ze sobą części przedmiotów lub osobę
  • Jak nietrwałość może pomóc wybaczyć sobie i innym?

58 400 zwrotek Aryadewy: Werset 247 (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.