Czerwiec 13, 2014

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Łatwa droga do podróży do wszechwiedzy

Poleganie na wykwalifikowanym duchowym mentorze

Dziesięć cech, których należy szukać u wykwalifikowanego mentora duchowego. Cechy, które należy rozwijać, aby…

Zobacz post