Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Rozdział 10: Obalanie błędnych wyobrażeń o sobie

Wersety 227-235

Te nauki obalają naprawdę istniejące zjawiska, jak również jaźń. Nauki z rozdziału 10 Aryadewy 400 zwrotek na drodze środkowej zacznij pod koniec ostatniego wykładu w Rozdział 9, wydany 22 maja 2014 r.

  • Obalanie niebuddyjskich twierdzeń o trwałej jaźni
  • Odrzucenie trwałego ja, które jest męskie lub żeńskie i trwałego ja, które staje się wyzwolone
  • Jeśli nie ma trwałego ja, jak może istnieć pamięć o poprzednich wydarzeniach lub przeszłych życiach?

56 400 zwrotek Aryadewy: Wersety 227-235 (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.