Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Rozdziały 9-10: Wersety 224-226

Rozdziały 9-10: Wersety 224-226

Nauki z rozdziału 9 Aryadewy 400 zwrotek na drodze środkowej obalić prawdziwe istnienie, odrzucając niezmienne, funkcjonujące zjawiska.

  • Istnieje silne poczucie osobistego ja, które jest ważne i cenne, ale po zbadaniu nie można go znaleźć
  • Po wyzwoleniu nie ma bezprzyczynowej, trwałej jaźni
  • Komentarz do zwrotki podsumowującej
  • Początek rozdziału 10

55 400 zwrotek Aryadewy: Wersety 224-226 (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.