Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Rozdział 9: Obalanie trwałych zjawisk funkcjonalnych

Wersety 201-205

Odrzucanie prawdziwej egzystencji poprzez odrzucanie niezmiennych, funkcjonujących zjawisk. Nauki z rozdziału 9 Aryadewy 400 zwrotek na drodze środkowej zacznij pod koniec ostatniego wykładu w Rozdział 8, wydany 20 marca 2014 r.

  • Obalanie trwałości i wrodzonej egzystencji
  • Pomysł twórcy
  • Nic nie trwa ani nie istnieje z własnej natury
  • Istnienie zależy od przyczyn
  • Wiarygodne osoby rozpoznające
  • Zaprzestanie analityczne i nieanalityczne

49 400 zwrotek Aryadewy: Wersety 201-205 (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.