Kwiecień 16, 2014

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Cień turysty
Etyka we współczesnym świecie

Długie posłuszeństwo

Exodus to nie tylko wyzwolenie z niewoli, to także ponowne związanie. Sprawiedliwe prawa, czyli branie…

Zobacz post