Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Upuszczając nasze śmieci

Zdrowie i oczyszczenie

Te krótkie Kącik śniadaniowy Bodhisattwy prelekcje wygłoszono podczas Zimowych Rekolekcji Wadżrasattwy od stycznia do kwietnia 2014 roku.

  • Fizyczne przejawy oczyszczenie
  • Uciążliwe reakcje emocjonalne
  • Cierpienie egocentryczne
  • Współczucie jako antidotum
  • Porzucanie problemów sprzyja postępowi duchowemu

Heather Mack Duchscher

Heather Mack Duchscher studiuje buddyzm od 2007 roku. Po raz pierwszy zaczęła podążać za naukami Czcigodnego Chodrona w styczniu 2012 roku i zaczęła uczęszczać na rekolekcje w opactwie Sravasti w 2013 roku.

Więcej na ten temat