Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Rozdział 8: Wersety 188-190

Rozdział 8: Wersety 188-190

Nauki z rozdziału 8 Aryadewy 400 zwrotek na drodze środkowej pokaż metody trenowania strumienia umysłu ucznia, aby stał się otwarty na ścieżkę duchową.

  • List od więźnia, który szczerze pracuje nad stosowaniem Dharmy w więzieniu
  • Dlaczego pustki nie naucza się na początku, ale po stopniowym nauczaniu Dharmy, aby umysł ucznia był przygotowany?
  • jak medytować o bezinteresowności osób z lat 20-tych widoki chwytania się tożsamości osobistej

40 400 zwrotek Aryadewy: Wersety 188-190 (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.