Jan 29, 2014

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Wadżrasattwa zimowe rekolekcje 2014

Karma, działanie kształtujące i czynniki wolicjonalne

Rozszyfrowuje różnicę między terminami Dharmy związanymi z karmą i wyjaśnia, jak to zrozumienie jest…

Zobacz post