Jan 27, 2014

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Wadżrasattwa zimowe rekolekcje 2014

Znaczenie karmy

Wyjaśnia, co często nadużywane słowo „karma” oznacza w kontekście buddyjskim.

Zobacz post